خبر مهم

منتظر ثبت لحظه شما هستیم!

خبر مهم

دبیرخانه جشنواره عکس نورنگار اعلام کرد:

با توجه به عکس های ارسالی مشاهده می شود برخی از شرکت کنندگان هنگام آپلود عکس های خود مشخصات لازم از قبیل زمان و مکان عکسبرداری و دوربین مورد استفاده را درج نمی کنند.

لذا از همه شرکت کنندگان عزیز تقاضا می شود طبق مقررات جشنواره " عکس‌ها باید دارای عنوان بوده و اطلاعات مربوط به مکان و زمان عکس‌برداری و مدل دوربین مورد استفاده در هنگام بارگذاری در سایت جشنواره در قسمت توضیحات درج شوند." عمل نمایند.